Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Kovalent merking med Diethylpyrokarbonat for å studere protein høyere orden struktur ved massespektrometri
 
Click here for the English version

Kovalent merking med Diethylpyrokarbonat for å studere protein høyere orden struktur ved massespektrometri

Article DOI: 10.3791/61983-v
June 15th, 2021

Summary June 15th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

De eksperimentelle prosedyrene for å utføre dietylpyrokarbonatbasert kovalentmerking med massespektrometrisk deteksjon er beskrevet. Diethylpyrokarbonat blandes ganske enkelt med protein- eller proteinkomplekset av interesse, noe som fører til modifikasjon av løsningsmiddel tilgjengelige aminosyrerester. De modifiserte rester kan identifiseres etter proteolytisk fordøyelse og flytende kromatografi / massespektrometrianalyse.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter