Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

In Vivo Imaging av transduksjonseffektivitet av hjertemålretting peptid
 

In Vivo Imaging av transduksjonseffektivitet av hjertemålretting peptid

Article doi: 10.3791/60895
June 11th, 2020

Summary June 11th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver protokoller for å vurdere graden av transduksjon ved cellepenetrerende peptider ved hjelp av ex vivo-bildesystemer etterfulgt av parafininnebygging, snitting og konfidenscerende mikroskopi ved hjelp av hjertemålretting peptid som et eksempel. I vår protokoll kan et enkelt dyr brukes til å skaffe seg begge typer bildevurdering av de samme organene, og dermed kutte antall dyr som trengs for studier til det halve.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter