Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Utvärdering av oxidativ stress i biologiska prover med hjälp av den tiobarbituriska syrareaktiva ämnena
 
Click here for the English version

Utvärdering av oxidativ stress i biologiska prover med hjälp av den tiobarbituriska syrareaktiva ämnena

Article DOI: 10.3791/61122-v 06:19 min
May 12th, 2020

Chapters

Summary May 12th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Målet med de tiobarbituriska syrareaktiva ämnena är att bedöma oxidativ stress i biologiska prover genom att mäta produktionen av lipidperoxidationsprodukter, främst malondialdehyd, med hjälp av synlig våglängdsspektrotometri vid 532 nm. Metoden som beskrivs här kan tillämpas på humant serum, cell lysates och låg densitet lipoproteiner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter