Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Infeksjon av sebrafisk larver med Aspergillus sporer for analyse av vert-patogen interaksjoner
 
Click here for the English version

Infeksjon av sebrafisk larver med Aspergillus sporer for analyse av vert-patogen interaksjoner

Article DOI: 10.3791/61165-v 09:42 min May 16th, 2020
May 16th, 2020

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne protokollen beskriver en Aspergillus infeksjonsmodell i sebrafisk larver. Aspergillus sporer mikroinjisert i bakbrain av larver, og kjemisk behandling brukes til å indusere immunsuppresjon. Infeksjonsprogresjon overvåkes via et daglig bildeoppsett for å overvåke soppvekst og immunresponser samt opplisting av levende sporer ved kolonidannende enhet plating.

Tags

Immunologi og infeksjon utgave 159 sebrafisk Aspergillus mikroinjeksjon hindbrain ventrikel invasiv aspergillose immunrespons makrofager nøytrofiler konfokal avbildning transgen
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter