Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Undersøker Flagella-drevet motilitet i Escherichia coli ved å bruke tre etablerte teknikker i en serie
 
Click here for the English version

Undersøker Flagella-drevet motilitet i Escherichia coli ved å bruke tre etablerte teknikker i en serie

Article DOI: 10.3791/61364-v
May 10th, 2020

Chapters

Summary May 10th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Mange bakterier bruker flagelladrevet motilitet for å navigere i miljøet og kolonisere gunstige omgivelser både individuelt og som kollektiv. Demonstrert her er bruk av tre etablerte metoder som utnytter motilitet som et utvalgsverktøy for å identifisere komponenter / veier som bidrar til svømming og swarming motility.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter