Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.

En cellkultur modell för att studera roll Neuron-Glia interaktioner i Ischemia
 
Click here for the English version

En cellkultur modell för att studera roll Neuron-Glia interaktioner i Ischemia

Article DOI: 10.3791/61388-v 11:36 min November 14th, 2020
November 14th, 2020

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett enkelt tillvägagångssätt med hjälp av specifika kulturmedier som möjliggör inrättandet av neuron- och astrocyter-berikade kulturer, eller neuron-glia kulturer från den embryonala cortex, med hög avkastning och reproducerbarhet.

Transcript

Tags

Neurovetenskap Primär cellkultur Råtta embryonala cortex Astrocyter Nervceller Neuron-glia överhörning Ischemi Syre och glukos deprivation
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter