Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Open Access.

Atomic Force mikroskopi kombinerat med infraröd spektroskopi som verktyg för att sondera en bakteriekemi
 
Click here for the English version

Atomic Force mikroskopi kombinerat med infraröd spektroskopi som verktyg för att sondera en bakteriekemi

Article DOI: 10.3791/61728-v
September 15th, 2020

Chapters

Summary September 15th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Atomic Force Microscopy-Infrared Spectroscopy (AFM-IR) ger en kraftfull plattform för bakteriestudier, vilket gör det möjligt att uppnå nanoskalaupplösning. Båda, kartläggning av subcellulära förändringar (t.ex. vid celldelning) samt jämförande studier av kemisk sammansättning (t.ex. som härrör från läkemedelsresistens) kan utföras på en enda cellnivå i bakterier.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter