Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Høy temperatur og høyt trykk in situ magisk vinkel spinning kjernefysisk magnetisk resonans spektroskopi
 
Click here for the English version

Høy temperatur og høyt trykk in situ magisk vinkel spinning kjernefysisk magnetisk resonans spektroskopi

Article DOI: 10.3791/61794-v 08:55 min October 9th, 2020
October 9th, 2020

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

De molekylære strukturene og dynamikken i faste stoffer, væsker, gasser og blandinger er av kritisk interesse for ulike vitenskapelige felt. Høy temperatur, høyt trykk in situ MAS NMR muliggjør påvisning av det kjemiske miljøet av bestanddeler i blandede fasesystemer under tett kontrollerte kjemiske miljøer.

Tags

Kjemi utgave 164 Kjernemagnetisk resonans NMR in situ spektroskopi høy temperatur høyt trykk materialkarakterisering biomedisinske materialer
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter