Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Etikettfritt kvantitativt proteomiskt arbetsflöde för identifieringsdrivna värdpatogeninteraktioner
 
Click here for the English version

Etikettfritt kvantitativt proteomiskt arbetsflöde för identifieringsdrivna värdpatogeninteraktioner

Article DOI: 10.3791/61881-v
October 20th, 2020

Chapters

Summary October 20th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att profilera samspelet mellan värd och patogen under infektion genom masspektrometribaserad proteomik. Detta protokoll använder etikettfri kvantifiering för att mäta förändringar i proteinförekomsten hos både värd (t.ex. makrofager) och patogen (t.ex. Cryptococcus neoformans) i ett enda experiment.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter