Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Automatiserad detektion och analys av exocytos
 
Click here for the English version

Automatiserad detektion och analys av exocytos

Article DOI: 10.3791/62400-v
September 11th, 2021

Chapters

Summary September 11th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi utvecklade automatiserad datorseende programvara för att upptäcka exocytic händelser markerade med pH-känsliga fluorescerande sonder. Här demonstrerar vi användningen av ett grafiskt användargränssnitt och RStudio för att upptäcka fusionshändelser, analysera och visa spatiotemporala parametrar för fusion och klassificera händelser i distinkta fusionslägen.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter