Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Isolasjon og kultur av primære humane gingival epitelceller ved hjelp av Y-27632
 
Click here for the English version

Isolasjon og kultur av primære humane gingival epitelceller ved hjelp av Y-27632

Article DOI: 10.3791/62978-v
November 6th, 2021

Chapters

Summary November 6th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Her presenterer vi en modifisert metode for isolasjon og kultur av menneskelige gingival epitelceller ved å legge rockhemmeren, Y-27632, til den tradisjonelle metoden. Denne metoden er enklere, mindre tidkrevende, forbedrer stamcelleegenskapene, og produserer et større antall høypotensiale epitelceller både for laboratoriet og for kliniske anvendelser.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter