Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Förbereda och föda upp axeniska insekter med vävnadsodlade plantor för värd-tarmmikrobiotainteraktionsstudier av bladbaggen
 
Click here for the English version

Förbereda och föda upp axeniska insekter med vävnadsodlade plantor för värd-tarmmikrobiotainteraktionsstudier av bladbaggen

Article DOI: 10.3791/63195-v 06:56 min
October 8th, 2021

Chapters

Summary October 8th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

För att erhålla en axenisk insekt steriliseras dess äggyta och den kläckta larven uppföds därefter med axeniska löv. Denna metod ger ett effektivt sätt för axenisk insektsberedning utan att administrera antibiotika eller utveckla en konstgjord diet, som också kan appliceras på andra bladätande insekter.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter