Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Koherent Anti-Stokes Raman-spektroskopi (CARS) Ansökan om avbildningsmyelinering i hjärnskivor
 
Click here for the English version

Koherent Anti-Stokes Raman-spektroskopi (CARS) Ansökan om avbildningsmyelinering i hjärnskivor

Article DOI: 10.3791/64013-v 04:08 min July 22nd, 2022
July 22nd, 2022

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Att visualisera myelinisering är ett viktigt mål för många forskare som studerar nervsystemet. CARS är en teknik som är kompatibel med immunofluorescens som naturligt kan avbilda lipider i vävnad som hjärnan som belyser specialiserade strukturer som myelin.

Tags

Neurovetenskap utgåva 185
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter