Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Helcells Inspelningar från hjärnan hos vuxna Drosophila
 
Click here for the English version

Helcells Inspelningar från hjärnan hos vuxna Drosophila

Article DOI: 10.3791/248
July 29th, 2007

Chapters

Summary July 29th, 2007

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna video demonstrerar förfarandet för att isolera hela hjärnor från vuxna Drosophila för att förbereda inspelning från enskilda nervceller med hjälp av vanliga hela cellteknologi. Den innehåller bilder av GFP märkta celler och neuroner visade under inspelningen.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter