Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Samla Variable-koncentration Isotermiska Dataset Titrering Calorimetry för att fastställa bindande mekanismer
 

Samla Variable-koncentration Isotermiska Dataset Titrering Calorimetry för att fastställa bindande mekanismer

Article doi: 10.3791/2529
April 7th, 2011 Usage Statistics

Summary April 7th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

ITC är ett kraftfullt verktyg för att studera bindningen av en ligand till sin värd. I komplexa system kan dock flera modeller passar data lika bra. Den metod som beskrivs här ger en möjlighet att belysa lämplig bindande modell för komplexa system och extrahera motsvarande termodynamiska parametrar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter