Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Måle motorisk koordinasjon i Mus
 
Click here for the English version

Måle motorisk koordinasjon i Mus

Article DOI: 10.3791/2609
May 29th, 2013

Chapters

Summary May 29th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Protokoller presenteres for to etablerte motoriske oppgaver, den akselererende rotarod og horisontal bar, også to tester utviklet i Oxford nylig, de statiske stenger og parallelle barer. Disse testene kan detektere motoriske svekkelser potensielt av interesse i seg selv, samt å være mulige varianter i tester av andre områder av virkemåten.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter