Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Visualisering av interstitiella celler i Cajal (ICC) Network i Möss
 
Click here for the English version

Visualisering av interstitiella celler i Cajal (ICC) Network i Möss

Article DOI: 10.3791/2802
July 27th, 2011

Chapters

Summary July 27th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den interstitiella celler Cajal (ICC) är pacemakern cellerna i gastrointestinal (GI) tarmkanalen. De bildar komplexa nätverk mellan glatta muskelceller och postganglionära neuronala fibrer för att reglera GI kontraktilitet. Här presenterar vi immunofluorescens metoder tvärsnitts-och hel-montera visualisering av murina ICC nätverk.

Read Article
Waiting X
Simple Hit Counter