Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Windowing hönsägg för utvecklingsstudier
 
Click here for the English version

Windowing hönsägg för utvecklingsstudier

Article DOI: 10.3791/306
October 1st, 2007

Chapters

Summary October 1st, 2007

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den enkla tillgänglighet embryot har gjort för experiment för att kartlägga cell öden med hjälp av flera metoder, bland annat brud vaktel chimärer och fokala färg märkning. I denna artikel visar vi en metod ägg beredningen som har optimerats för lång överlevnadstid.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter