Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Den skonas Nerve Injury (SNI) Modell av inducerad mekanisk allodyni hos möss
 

Den skonas Nerve Injury (SNI) Modell av inducerad mekanisk allodyni hos möss

Article doi: 10.3791/3092
August 18th, 2011 Usage Statistics

Summary August 18th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den skonas Nerve Injury djurmodell beskrivs här som en musmodell av perifer neuropatisk smärta efter partiell denervering av ischiasnerven som lesioning den sken-och gemensamma peroneusnerven grenar och lämnar de övriga Sural nerven intakt. Beteendemodifikation följd av mekanisk allodyni kvantifieras av von Frey filament.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter