Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Bestämning av lipidaggregat avskärmning av fluorescensmärkt taggade proberna i levande celler genom fluorescenskorrelationsspektroskopi (FCS)
 

Bestämning av lipidaggregat avskärmning av fluorescensmärkt taggade proberna i levande celler genom fluorescenskorrelationsspektroskopi (FCS)

Article doi: 10.3791/3513
April 6th, 2012

Summary April 6th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En teknik för att sondera avskärmning lipidaggregat av fluorescerande proteiner vid plasmamembranet hos levande celler beskrivs. Det drar nytta av skillnaden i spridning tider proteiner inom eller utanför lipidaggregat. Förvärv kan ske dynamiskt i kontroll förhållanden eller efter drogberoende.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter