Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Video-oculography i möss
 

Video-oculography i möss

Article doi: 10.3791/3971
July 19th, 2012

Summary July 19th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Video-oculography är en mycket kvantitativ metod för att undersöka prestanda okulär motorn samt motorisk inlärning. Här beskriver vi hur man kan mäta video-oculography hos möss. Tillämpning av denna teknik på normal, farmakologiskt behandlade eller genetiskt modifierade möss är ett viktigt instrument för forskning för att undersöka den underliggande fysiologin av motoriska beteenden.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter