Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Karakterisering av molekylära mekanismer
 
Click here for the English version

Karakterisering av molekylära mekanismer

Article doi: 10.3791/4016
November 28th, 2012

Summary November 28th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Katarakt är den vanligaste orsaken till blindhet i världen. Ultraviolett solstrålning (UVR) är den viktigaste riskfaktorn för grå starr utveckling. En djurmodell för långt UVR-B-inducerad katarakt utvecklades. I den här artikeln beskriver vi metoder för undersökning av grå starr: exponering för UVR, kvantitativ RT-PCR och immunohistokemi.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter