Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Moleküler Mekanizmalarının Karakterizasyonu
 
Click here for the English version

Moleküler Mekanizmalarının Karakterizasyonu

Article doi: 10.3791/4016
November 28th, 2012

Summary November 28th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Katarakt dünyada körlüğün en önde gelen nedenidir. Güneş ultraviyole radyasyon (UVR) katarakt gelişimi için en önemli risk faktörüdür. Kadar UVR-B ile indüklenen katarakt bir hayvan modeli geliştirilmiştir. UVR, kantitatif RT-PCR ve immünohistokimyasal maruziyet: Bu yazıda katarakt oluşumu soruşturma yöntemleri açıklanmaktadır.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter