Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Isolering av ribosom Bundna framväxande Polypeptider
 
Click here for the English version

Isolering av ribosom Bundna framväxande Polypeptider

Article DOI: 10.3791/4026-v 10:15 min July 6th, 2012
July 6th, 2012

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En teknik för att identifiera translationella pausa platser på mRNA beskrivs. Detta förfarande grundar sig på isolering av begynnande polypeptider som samlas på ribosomer under in vitro-translation av en mål-mRNA, följt av storleksanalys av begynnande kedjorna med användning av en denaturerande gel-elektrofores.

Tags

Genetik molekylärbiologi ribosomen Nascent polypeptid Co-translationell proteinveckning synonymt kodon användning genreglering
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter