Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

En enkel protokoll for å trekke Hemocytes fra Wild Caterpillars
 
Click here for the English version

En enkel protokoll for å trekke Hemocytes fra Wild Caterpillars

Article DOI: 10.3791/4173 07:35 min November 15th, 2012
November 15th, 2012

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Insekt hemocytes utføre mange viktige funksjoner, både immune og ikke-immune, gjennom alle stadier av insekter utvikling. Vår nåværende kunnskap om hemocyte typer og funksjon kommer fra studier på insekt genetiske modeller. Her presenterer vi en metode for å trekke ut, kvantifisere og visualisere hemocytes fra ville larvene.

Tags

Cellular Biology anatomi immunologi biologi zoologi entomologi Cellular immunitet hemocytes ville sommerfugllarver ikke-modell insekter sommerfugler, Hemolymph ecoimmunology
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter