Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

CRISPR / Cas Sistemleri Endonükleazlar için Substrat Üretimi
 
Click here for the English version

CRISPR / Cas Sistemleri Endonükleazlar için Substrat Üretimi

Article DOI: 10.3791/4277-v 11:53 min September 8th, 2012
September 8th, 2012

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bakteri ve Archaea yılında CRISPR / Cas sistemleri aracılık adaptif bağışıklık. Birçok Cas proteinlerin uzunluğu değişen crRNA öncüllerinin hareket endoribonucleases olarak hareket etmek önerilmektedir. Burada Cas endonuclease aktivitesinin biyokimyasal analiz için önceden crRNA yüzeyler oluşturmak için üç farklı yaklaşımlar sergiler.

Tags

Moleküler biyoloji Sayı 67 CRISPR / Cas endonükleaz, crRNA Cas6
Read Article
Waiting X
Simple Hit Counter