Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Free Access.

Optimerade färgning och spridning modelleringsmetoder för celldelning övervakning med hjälp Färgämnen Cell Tracking
 

Optimerade färgning och spridning modelleringsmetoder för celldelning övervakning med hjälp Färgämnen Cell Tracking

Article doi: 10.3791/4287
December 13th, 2012 Usage Statistics

Summary December 13th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Framgångsrik användning av färgämnen cell tracking för att övervaka immunceller funktion och förökning involverar flera viktiga steg. Vi beskriver metoder för: 1) få ljusa, enhetlig, reproducerbar etikett-ning med membran färgämnen, 2) välja fluorokromer och data villkor förvärv och 3) val av en modell för att kvantifiera cellproliferation baserad på färg utspädning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter