Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Blastomer Explantat att testa Cell Fate engagemang under embryonal utveckling
 
Click here for the English version

Blastomer Explantat att testa Cell Fate engagemang under embryonal utveckling

Article DOI: 10.3791/4458-v 14:08 min January 26th, 2013
January 26th, 2013

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ödet för en enskild embryonal cell kan påverkas av nedärvda molekyler och / eller av signaler från angränsande celler. Använda öde kartor över klyvning scenen Xenopus embryo kan enstaka blastomerer identifieras för kultur i isolering för att bedöma bidragen från ärvda molekyler jämfört cell-cell interaktioner.

Tags

Utvecklingsbiologi Cellulär biologi molekylärbiologi anatomi fysiologi biokemi, Öde kartläggning härstamning spårning cell-cell signalering cell öde blastomer embryo, djurmodell
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter