Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Målrettet Merking av nevroner i en bestemt Funksjonell Micro-domenet neocortex ved å kombinere Intrinsic Signal og to-foton Imaging
 
Click here for the English version

Målrettet Merking av nevroner i en bestemt Funksjonell Micro-domenet neocortex ved å kombinere Intrinsic Signal og to-foton Imaging

Article DOI: 10.3791/50025-v 11:24 min December 12th, 2012
December 12th, 2012

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En fremgangsmåte er beskrevet for merking nevroner med fluorescerende fargestoffer i forutbestemte funksjonelle mikro-domener av neocortex. Først, egenverdi signal optisk imaging brukes for å oppnå en funksjonell kart. Deretter to-foton mikroskopi brukes for å merke og image nevroner innenfor mikro-domene på kartet.

Tags

Nevrovitenskap Molecular Biology cellebiologi anatomi fysiologi to-foton bildebehandling ikke-gnager kortikale kart funksjonell arkitektur orientering hjul singularitet optisk bildebehandling kalsium-følsom dye bulk lasting encellede electroporation
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter