Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

En Orthotopic musmodell av Anaplastisk thyroidcarcinoma
 
Click here for the English version

En Orthotopic musmodell av Anaplastisk thyroidcarcinoma

Article DOI: 10.3791/50097
April 17th, 2013

Chapters

Summary April 17th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Generering av en orthotopic musmodell av anaplastic thyroidcarcinoma beskrivs här. Denna teknik utnyttjar kirurgisk placering av mänskliga anaplastiska celler sköldkörtelcancer i sköldkörteln hos möss med immunbrist, vilket skapar en mer kliniskt relevant miljö att studera sjukdomsförloppet samt skärm innovativa terapeutiska ingrepp.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter