Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Free Access.

Generering av Topically Transgene Rats etter
 
Click here for the English version

Generering av Topically Transgene Rats etter

Article DOI: 10.3791/50146
September 24th, 2013

Chapters

Summary September 24th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Gener kan manipuleres under utviklingen av hjernebarken eller hippocampus av rotte via in utero electroporation (iue) på E16, for å muliggjøre rask og målrettede endringer i nevronale tilkobling for senere studier av atferd eller nevropatologi hos voksne dyr. Postnatal in vivo avbildning for kontroll av IUE suksess er utført av bioluminescens for aktivering co-transfektert luciferase.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter