Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Mätning av taktil allodyni i en murin modell av bakteriell prostatit
 
Click here for the English version

Mätning av taktil allodyni i en murin modell av bakteriell prostatit

Article DOI: 10.3791/50158
January 16th, 2013

Chapters

Summary January 16th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Infektion av prostata kan vara en bidragande faktor vid mediering bäckensmärta vid kronisk prostatit. Vi beskriver förfarandet för beredning av standardiserade bakteriella inokulat, instillation av bakterier i urinröret manliga möss och metoder för att mäta taktil allodyni hos möss över tid.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter