Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Jätte liposomberedningen för Imaging och Patch-Clamp Electrophysiology
 
Click here for the English version

Jätte liposomberedningen för Imaging och Patch-Clamp Electrophysiology

Article DOI: 10.3791/50227-v 09:03 min June 21st, 2013
June 21st, 2013

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Beredning funktionella membranproteiner i jätteliposomer med definierad sammansättning är en kraftfull metod när det kombineras med patch-clamp elektrofysiologi. Emellertid kan konventionella jätte lipo produktion oförenligt med protein stabilitet. Vi beskriver protokoll för framställning jätteliposomer från rena lipider eller små liposomer innehållande jonkanaler.

Tags

Fysiologi biofysik molekylärbiologi biokemi genetik cellbiologi Proteiner membran konstgjorda lipidbiskikt liposomer fosfolipider biokemi Lipids Giant enlamellvesiklar liposomer elektrofysiologi electroformation beredning patch clamp
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter