Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Cell Co-kultur mönstring med användning av vattenhaltiga tvåfassystem
 
Click here for the English version

Cell Co-kultur mönstring med användning av vattenhaltiga tvåfassystem

Article DOI: 10.3791/50304
March 26th, 2013

Chapters

Summary March 26th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vattenhaltiga tvåfassystem användes för att samtidigt mönster flera populationer av celler. Denna snabb och enkel metod för cell-mönstring utnyttjar fasseparationen av vattenlösningar av dextran och polyetylenglykol och gränsytspänningen som finns mellan de båda polymerlösningarna.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter