Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Spesifikasjonen av Telencephalic glutamatergic Neurons fra menneskelige pluripotente stamceller
 
Click here for the English version

Spesifikasjonen av Telencephalic glutamatergic Neurons fra menneskelige pluripotente stamceller

Article DOI: 10.3791/50321
April 14th, 2013

Chapters

Summary April 14th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne prosedyren gir telencephalic nevroner ved å gå gjennom sjekkpunkter som er lik de som ble observert i løpet av menneskelig utvikling. Cellene tillates å spontant skille, er utsatt for forhold som presse dem mot den nevrale avstamning, er isolert, og er belagt på dekkglass for å tillate terminal differensiering og modning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter