Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Förvärva Fluorescens Time-lapse filmer av knoppande jäst och analysera Encelliga Dynamics med transplantat
 
Click here for the English version

Förvärva Fluorescens Time-lapse filmer av knoppande jäst och analysera Encelliga Dynamics med transplantat

Article doi: 10.3791/50456
July 18th, 2013

Summary July 18th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar ett enkelt protokoll för att erhålla fluorescensmikroskopiska filmer av växande jästceller, och en GUI-baserad programvara paket för att extrahera encelliga tidsseriedata. Analysen omfattar automatiserad härstamning och division tidstilldelning integreras med visuell inspektion och manuell curation spårade uppgifter.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter