Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Motor Nerve transection og Time-lapse Imaging av Glial Cell atferd Live Sebrafisk
 
Click here for the English version

Motor Nerve transection og Time-lapse Imaging av Glial Cell atferd Live Sebrafisk

Article DOI: 10.3791/50621-v 09:05 min June 20th, 2013
June 20th, 2013

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Selv om det perifere nervesystemet (PNS) er i stand til betydelig reparasjon etter skade, er lite kjent om de cellulære og molekylære mekanismer som styrer dette fenomenet. Ved hjelp av levende, transgen sebrafisk og en reproduserbar nerve transection analysen, kan vi studere dynamiske glial celle atferd under nerve degenerasjon og regenerasjon.

Tags

Nevrovitenskap nevrobiologi cellebiologi molekylær biologi genetikk utviklingsbiologi neuroglia sebrafisk, Nerve Regeneration laser transection nerveskade gliaceller glial celle, bildebehandling nerver embryoer CNS PNS konfokalmikroskopi mikrodisseksjon dyremodell
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter