Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Nanomechanics av ​​Drug-target Interaksjoner og antibakteriell resistens Detection
 
Click here for the English version

Nanomechanics av ​​Drug-target Interaksjoner og antibakteriell resistens Detection

Article doi: 10.3791/50719
October 25th, 2013

Summary October 25th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ervervet resistens mot antibiotika er et stort offentlig helsevesen problem og er i dag rangert av WHO som en av de største trusler mot menneskers liv. Her beskriver vi bruken av cantilever-teknologi for å kvantifisere antibakteriell resistens, kritisk for oppdagelsen av nye og kraftige midler mot multimedikament resistente bakterier.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter