Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Nanomekanik av drog-mål Interaktioner och antibakteriell resistens Detection
 
Click here for the English version

Nanomekanik av drog-mål Interaktioner och antibakteriell resistens Detection

Article doi: 10.3791/50719
October 25th, 2013

Summary October 25th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Förvärvad resistens mot antibiotika är ett stort hälso-problem och är för närvarande rankad av WHO som ett av de största hoten mot människors liv. Här beskriver vi användningen av fribärande teknik för att kvantifiera antibakteriell resistens, kritisk för upptäckten av nya och kraftfulla medel mot multiresistenta bakterier.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter