Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Karakterisering av komplexa system Använda Försöks Tillvägagångssätt
 

Karakterisering av komplexa system Använda Försöks Tillvägagångssätt: Transient Protein Expression i tobak som en fallstudie

Article doi: 10.3791/51216
January 31st, 2014

Summary January 31st, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en design av experiment tillvägagångssätt som kan användas för att bestämma och modellera inverkan av transgen regulatoriska element, tillväxt och utveckling parametrar växt och inkubationsbetingelser för transient expression av monoklonala antikroppar och reporter proteiner i växter.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter