Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Användning av en kaspas Multiplexing Assay att Bestäm Apoptos i en Hypotalamus Cell Model
 
Click here for the English version

Användning av en kaspas Multiplexing Assay att Bestäm Apoptos i en Hypotalamus Cell Model

Article DOI: 10.3791/51305
April 16th, 2014

Chapters

Summary April 16th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Multiplex-analyser kan ge bra information om grundläggande cellulära mekanismer och eliminera slöseri med reagenser och onödiga upprepade experiment. Vi beskriver här en multiplex-kaspas-3/7 aktivitetsanalys, genom att använda fluorescens och luminiscerande baserade metoder, för att bestämma cellviabilitet i en in vitro hypotalamisk modell följande oxidativa utmaning med palmitinsyra.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter