Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Nukleosidtrifosfaterna - Genom syntes till Biochemical karakterisering
 
Click here for the English version

Nukleosidtrifosfaterna - Genom syntes till Biochemical karakterisering

Article DOI: 10.3791/51385-v 15:22 min April 3rd, 2014
April 3rd, 2014

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Protokollet som beskrivs här syftar till att förklara och förkorta de många hinder i vägen för den intrikata vägen som leder till modifierade nukleosidtrifosfater. Följaktligen underlättar detta protokoll både syntesen av dessa aktiverade byggstenar och deras tillgänglighet för praktiska tillämpningar.

Tags

Kemi nukleinsyraanaloger bioorganisk kemi PCR primerförlängningsreaktioner organisk syntes PAGE HPLC nukleosidtrifosfater
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter