Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Nukleosidtrifosfaterna - Genom syntes till Biochemical karakterisering
 
Click here for the English version

Nukleosidtrifosfaterna - Genom syntes till Biochemical karakterisering

Article DOI: 10.3791/51385
April 3rd, 2014

Chapters

Summary April 3rd, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Protokollet som beskrivs här syftar till att förklara och förkorta de många hinder i vägen för den intrikata vägen som leder till modifierade nukleosidtrifosfater. Följaktligen underlättar detta protokoll både syntesen av dessa aktiverade byggstenar och deras tillgänglighet för praktiska tillämpningar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter