Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Dan Tagged Çekirdeğin Affinity-tabanlı yalıtım
 
Click here for the English version

Dan Tagged Çekirdeğin Affinity-tabanlı yalıtım

Article DOI: 10.3791/51418-v 12:48 min March 25th, 2014
March 25th, 2014

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Drosophila dokusu sık sık hücre tipleri heterojen bir karışım içerir. Belirli bir doku, spesifik hücre tiplerinde gen ekspresyonunu incelemek için, çekirdekler, genetik olarak etiketlendi ve daha sonra bir afinite dayalı bir yaklaşım kullanılarak izole edilebilir. İzole edilmiş çekirdek bu gen ekspresyon analizi ve kromatin immüno olarak alt uygulamalar için kullanılabilir.

Tags

Biyokimya Sayı 85 Gen İfadesi çekirdekler izolasyon, KASH GFP hücre tipi özel
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter