Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Analyse av Nephron sammensetning og funksjon i voksen Sebrafisk Nyre
 
Click here for the English version

Analyse av Nephron sammensetning og funksjon i voksen Sebrafisk Nyre

Article doi: 10.3791/51644
August 9th, 2014

Summary August 9th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Sebrafisk voksen nyre er et utmerket system for nyre regenerering og sykdomsstudier. Et vesentlig aspekt ved slik forskning er vurderingen av nevronet struktur og funksjon. Denne protokollen beskriver flere metoder som kan iverksettes for å vurdere nevronet tubule sammensetning og å vurdere nedsatt reabsorpsjon.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter