Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Snabb analys av kromosomavvikelser hos mus B lymfocyter från PNA-FISH
 
Click here for the English version

Snabb analys av kromosomavvikelser hos mus B lymfocyter från PNA-FISH

Article DOI: 10.3791/51806
August 19th, 2014

Chapters

Summary August 19th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

DNA-reparationsvägar är viktiga för upprätthållandet av genomisk integritet och förhindra mutation och cancer. Målet med detta protokoll är att kvantifiera genomisk instabilitet genom direkt observation av kromosomavvikelser i metafas sprids från mus B-celler med fluorescerande in situ hybridisering (FISH) för telomeric DNA upprepas.

Read Article
Waiting X
Simple Hit Counter