Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Methylnitrosourea (MNU) -inducerad Retinal Degeneration och Regeneration i Zebrafish
 
Click here for the English version

Methylnitrosourea (MNU) -inducerad Retinal Degeneration och Regeneration i Zebrafish: Histologisk och funktionella egenskaper

Article DOI: 10.3791/51909
October 20th, 2014

Chapters

Summary October 20th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Häri vi visar kvantifiering av retinal de- och förnyelse och dess inverkan på visuell funktion med N-metyl-N -nitrosourea i den vuxna zebrafisk. Förlust av synskärpa och minskad fotoreceptornummer följdes av proliferation i innerkärnskiktet. Komplett morfologisk och funktionell regeneration inträffade 30 dagar efter den första behandlingen.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter