Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Analyse av celle migrasjon innenfor en tre-dimensjonal Kollagen Matrix
 
Click here for the English version

Analyse av celle migrasjon innenfor en tre-dimensjonal Kollagen Matrix

Article doi: 10.3791/51963
October 5th, 2014

Summary October 5th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Cell migrasjon er et biologisk fenomen som er involvert i en mengde av fysiologisk, slik som sårheling og immunresponser, og patofysiologiske prosesser, som kreft. Den 3D-migrasjon kollagen matriks-analysen er en allsidig verktøy for å analysere de trekkende egenskaper av forskjellige celletyper innenfor et 3D fysiologisk lignende miljø.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter