Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Isolering och odling av dissocierade sensoriska neuroner från kycklingembryon
 
Click here for the English version

Isolering och odling av dissocierade sensoriska neuroner från kycklingembryon

Article DOI: 10.3791/51991
September 24th, 2014

Chapters

Summary September 24th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Cellodlingsmodeller ger detaljerad kontroll över miljöförhållanden och därmed ge en kraftfull plattform för att belysa många aspekter av neuronal cellbiologi. Vi beskriver en snabb, billig och tillförlitlig metod för att isolera, dissocierar, och kultur sensoriska neuroner från kycklingembryon. Uppgifter om substrat förberedelse och immunocytokemi finns också.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter