Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Påvisning av humant leukocytt antigen Biomarkører i Breast Cancer Utnytte Etikett-free Biosensor Technology
 
Click here for the English version

Påvisning av humant leukocytt antigen Biomarkører i Breast Cancer Utnytte Etikett-free Biosensor Technology

Article doi: 10.3791/52159
March 24th, 2015

Summary March 24th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Intakte klasse I HLA / peptidkomplekser er utgytt av kreftceller, som representerer en potensiell relevant kreft biomarkør. Utnytte etikett-fri sensorteknologi og T-celle-reseptor ligne monoklonale antistoffer, deteksjon av skur MIF / HLA-A * 02: 01 komplekser i MDA-MB-231-cellesupernatanter, tilsatt humant serum, og pasientens plasma demonstreres, slik at utvikling av en roman kreft diagnostisk plattform.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter