Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Forenklede menneske Nøytrofile Ekstracellulære Traps (NET) Isolasjon og håndtering
 
Click here for the English version

Forenklede menneske Nøytrofile Ekstracellulære Traps (NET) Isolasjon og håndtering

Article DOI: 10.3791/52687
April 16th, 2015

Chapters

Summary April 16th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

I den etterfølgende protokoll beskriver vi en meget enkel måte å isolere Neutrofil Ekstracellulære feller (garn) fra humant fullblod ved å bruke lett tilgjengelige reagenser. Vi viser hvordan de isolerte NET kan brukes i en in vitro adhesjonsassayet med kreftceller.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter